Tuyển dụng các vị trí: Dự toán – Quản lý khối lượng; Thiết kế; Mua hàng; Giám sát thi công

Công ty CP Thương mại dịch vụ Việt Nam cần tuyển dụng các vị trí sau:    1. TUYỂN NHÂN VIÊN DỰ TOÁN - QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG Mô tả công việc: - Lập dự toán: Tiếp nhận hồ sơ mời thầu/ nhận các bản vẽ 3D, 2D từ thiết kế sau đó hoàn thiện