DTF GROUP TỔ CHỨC THAM QUAN NGHỈ MÁT CHO CBCNV NĂM 2022

Nhằm tạo điều kiện cho nhân viên Công ty được nghỉ ngơi thư giãn sau một năm làm việc. Cũng như tạo điều kiện giao lưu, gắn bó và thắt chặt tình đoàn kết của toàn thể CBNV Công ty tại CN Hà Nội – Nhà máy.  DTF Group đã tổ chức cho CBCNV đi