Kính gửi: Quý khách hàng, các Quý cơ quan, đơn vị!
 
Công ty CP Nội thất DTF Việt Nam trân trọng thông báo các Quý khách hàng, Quý cơ quan về việc thay đổi thay đổi địa điểm văn phòng chi nhánh HCM như sau:
 
➡️ Vị trí cũ: Số 91 – Đường 3 – Khu Phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 
➡️ Vị trí mới: Tầng 2, Titan Tower 70-72-74 đường 37, khu phố 5, phường An Phú, Quận 2, HCM
 
???? Thời gian thay đổi: Từ ngày 20/04/2020
 
Công ty CP Nội thất DTF Việt Nam trân trọng thông báo đến các Quý khách hàng, Quý cơ quan, đơn vị để đảm bảo thuận tiện trong công tác giao dịch làm việc.
 
Trân trọng!

Thông báo thay đổi địa điểm chi nhánh văn phòng HCM

Rate this post