Project Description

 • Thiết kế thi công văn phòng bất động sản Thành Đô
 • Thiết kế thi công văn phòng bất động sản Thành Đô
 • Thiết kế thi công văn phòng bất động sản Thành Đô
 • Thiết kế thi công văn phòng bất động sản Thành Đô
 • Thiết kế thi công văn phòng bất động sản Thành Đô
 • Thiết kế thi công văn phòng bất động sản Thành Đô
 • Thiết kế thi công văn phòng bất động sản Thành Đô
 • Thiết kế thi công văn phòng bất động sản Thành Đô
 • Thiết kế thi công văn phòng bất động sản Thành Đô
 • Thiết kế thi công văn phòng bất động sản Thành Đô
 • Thiết kế thi công văn phòng bất động sản Thành Đô

THÔNG TIN DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty Bất động sản Thành Đô

HẠNG MỤC: Thiết kế thi công lắp đặt hệ thống điện mạng, cung cấp nội thất và trang trí văn phòng bất động sản Thành Đô

ĐỊA ĐIỂM: 602/27 Điện Biên Phủ, P22, Bình Thạnh, HCM

ĐƠN VỊ THI CÔNG: Công ty CP Nội thất DTF Việt Nam