Project Description

 • Thi công khu vui chơi trẻ em Popup kidzooona tại quận 2 TP Hồ Chí Minh
 • Thi công khu vui chơi trẻ em Popup kidzooona tại quận 2 TP Hồ Chí Minh
 • Thi công khu vui chơi trẻ em Popup kidzooona tại quận 2 TP Hồ Chí Minh
 • Thi công khu vui chơi trẻ em Popup kidzooona tại quận 2 TP Hồ Chí Minh
 • Thi công khu vui chơi trẻ em Popup kidzooona tại quận 2 TP Hồ Chí Minh
 • Thi công khu vui chơi trẻ em Popup kidzooona tại quận 2 TP Hồ Chí Minh
 • Thi công khu vui chơi trẻ em Popup kidzooona tại quận 2 TP Hồ Chí Minh
 • Thi công khu vui chơi trẻ em Popup kidzooona tại quận 2 TP Hồ Chí Minh
 • Thi công khu vui chơi trẻ em Popup kidzooona tại quận 2 TP Hồ Chí Minh
 • Thi công khu vui chơi trẻ em Popup kidzooona tại quận 2 TP Hồ Chí Minh
 • Thi công khu vui chơi trẻ em Popup kidzooona tại quận 2 TP Hồ Chí Minh
 • Thi công khu vui chơi trẻ em Popup kidzooona tại quận 2 TP Hồ Chí Minh
 • Thi công khu vui chơi trẻ em Popup kidzooona tại quận 2 TP Hồ Chí Minh
 • Thi công khu vui chơi trẻ em Popup kidzooona tại quận 2 TP Hồ Chí Minh
 • Thi công khu vui chơi trẻ em Popup kidzooona tại quận 2 TP Hồ Chí Minh
 • Thi công khu vui chơi trẻ em Popup kidzooona tại quận 2 TP Hồ Chí Minh
 • Thi công khu vui chơi trẻ em Popup kidzooona tại quận 2 TP Hồ Chí Minh

THÔNG TIN DỰ ÁN 

Chủ đầu tư: AEON Fantasy Việt Nam

Địa điểm: 28 đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Đơn vị thi công: Công ty CP Thương mại dịch vụ DTF Việt Nam

Thời gian hoàn thiện: 08/2022