Project Description

  • Thi công lắp đặt trung tâm đào tạo TGM
  • Thi công lắp đặt trung tâm đào tạo TGM
  • Thi công lắp đặt trung tâm đào tạo TGM
  • Thi công lắp đặt trung tâm đào tạo TGM
  • Thi công lắp đặt trung tâm đào tạo TGM
  • Thi công lắp đặt trung tâm đào tạo TGM
  • Thi công lắp đặt trung tâm đào tạo TGM
  • Thi công lắp đặt trung tâm đào tạo TGM
  • Thi công lắp đặt trung tâm đào tạo TGM
  • Thi công lắp đặt trung tâm đào tạo TGM

THÔNG TIN DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: Chi nhánh miền bắc Công ty Cổ phần TGM

HẠNG MỤC: Cung cấp và lắp đặt thi công trung tâm giáo dục

ĐỊA ĐIỂM: Tầng 14, số 139 Cầu Giấy

ĐƠN VỊ THI CÔNG: Công ty CP Nội thất DTF Việt Nam