Project Description

Chi Tiết Dự Án

MÔ TẢ
Bảo dưỡng, bảo trì, thay mới lắp đặt thiết bị, kiểm tra an toàn hệ thống, kiểm tra vận hành hệ thống.

KHÁCH HÀNG
Nikkiso

ĐỊA CHỈ
Khu công nghiệp Phố Núi

NGÀY
07-04-2016