Quy hoạch không phải là một khái niệm xa lạ nhưng để đi sâu vào lĩnh vực này thì doanh nghiệp và cá nhân cần trang bị cho mình nhiều kiến thức đặc biệt là 3 khái niệm: thiết kế quy hoạch, quy hoạch tổng thể mặt bằng và quy hoạch chi tiết 1/500. Cùng DTF làm rõ 3 khái niệm này:

1. Thiết kế quy hoạch

Thiết kế quy hoạch thực tế là việc thực hiện tổ chức hay định hướng việc tổ chức cho không gian vùng, đô thị, điểm dân cư và các hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật để tạo ra một không gian sống phù hợp cho tất cả người dân cư trú tại những vùng lãnh thổ đó..

Công việc của thiết kế quy hoạch là phải khảo sát như bản vẽ, tính toán, phương pháp, chi phí,… để làm căn cứ xây dựng công trình, công cụ quản lý và làm đòn bẩy để kích thích đầu tư của dự án xây dựng. Tuy nhiên phải tuân theo quy hoạch chung của nhà nước.

2. Quy hoạch tổng mặt bằng

Quy hoạch tổng mặt bằng thực chất là bản đồ quy hoạch diện tích đất sẽ sử dụng cho từng khu trong một dự án. Có thể hiểu đây là công tác định hình tất cả những công trình có trên mặt đất như cơ sở hạ tầng kỹ thuật xây dựng, bố trí ranh giới đất, thực hiện xây dựng…để từ đó xác định được mức chi phí đầu tư của dự án xây dựng. Đây là giai đoạn quan trọng mà doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện dù đó là dự án lớn hay nhỏ.

3. Quy hoạch chi tiết 1/500

Thiết kế quy hoạch khu dân cư, đô thị mới vừa và nhỏ

a. Quy hoạch chi tiết là gì?

Quy hoạch chi tiết là khái niệm về việc xác định và phân chia chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch đô thị gồm các yêu cầu về việc quản lý cảnh quan, kiến trúc của những lo đất và bố trí hạ tầng kỹ thuật để đề ra nội dung cụ thể của bảng quy hoạch chung và quy hoạch phân khu. Quy hoạch chi tiết bao gồm 3 dạng chủ yếu là:

  • Quy hoạch chi tiết khu dân cư trong địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn
  • Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư ngoài đô thị
  • Quy hoạch chi tiết khu chức năng đặc thù

b. Quy hoạch chi tiết 1/500 là gì?

Trong quy hoạch chi tiết được chia thành 2 loại là quy hoạch chi tiết 1/2000 (nhà nước làm) và quy hoạch chi tiết 1/500. Vậy quy hoạch chi tiết 1/500 là gì?

Quy hoạch chi tiết 1/500 là cách thức thể hiện cụ thể từng chi tiết sẽ được sử dụng khi bản thiết kế được nhà được phê duyệt và tiến hành xây dựng. Đây là căn cứ để xác định vị trí và ranh giới của công trình xây dựng. Đồng thời, nó cũng là công cụ hỗ trợ để việc thiết kế cơ sở và kỹ thuật được dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Quy hoạch chi tiết sẽ phải gắn với một chủ thể xây dựng nhất định như công trình dân dụng, công trình công nghiệp, dự án đầu tư,… Từ đây, các cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ để cấp giấy phép đầu tư để dự án đi vào thực hiện.

Quy hoạch chi tiết 1/500 phải có những chỉ tiêu bắt buộc như dân số, vị trí, hạ tầng xã hội, không gian kiến trúc (tùy loại dự án),… Bên cạnh đó, trong bản vẽ thiết kế, người vẽ cần thể hiện được mối quan hệ, sự ràng buộc giữa các chi tiêu thông qua các yếu tố như đường đi, hàng rào, phòng ốc…

5/5 - (1 bình chọn)